FAQ
Často kladené otázky
 • Kolik stojí jeden inzerát s nabídkou pracovního místa?
 • Jak mohu v odpovědích na inzerát identifikovat nekvalifikované uchazeče?
 • Proč se nemohu přihlásit do systému?
 • Nevím, do které kategorie mám umístit své pracovní místo. Co mám dělat?
 • Jak si mohu změnit heslo?
 • Jak zadám nabídku práce s působností v celém státě či zemi?
 • Zadal jsem svou nabídku pracovního místa. Proč ji na stránkách nemohu nalézt?
 • Proč bych měl/a zadat inzerát na dané pracovní místo i v dalších kategoriích nebo oblastech vyhledávání? Nabídka volné pozice je pouze jedna a v uvedené lokalitě.
 • Jak ukončím nabídku zaměstnání?
 • Podle čeho se určuje párování klíčových slov?
 • Co označuje Status?


 • Všechny otázky

  Údržba účtu
  Inzerce pracovní pozice
  Vyhledávání životopisů
  Složky nabídek zaměstnání
  Řešení problémů

  Údržba účtu
  Q: Proč se nemohu přihlásit do systému? Nahoru
  A: Vyskytnou-li se potíže, postupujte podle následujících pokynů:
  • Jestliže se nemůžete přihlásit, ověřte si správnost uživatelského jména a hesla.
  • Zkontrolujte si, jestli jste klikl/a na Přihlaste se – Zaměstnavatel v pravém horním rohu domovské stránky společnosti Monster, a ne na Můj Monster – Uchazeči o zaměstnání.
  • Jestliže jste zapomněl/a své heslo a chcete-li se přihlásit, můžete místo vašeho uživatelského jména použít e-mailovou adresu svého účtu
  • Zapomněl/a jste heslo?
  • Chcete se dozvědět víc?

  Q: Jak si mohu změnit heslo? Nahoru
  A: Chcete-li si změnit heslo, postupujte následovně:
  1. Klikněte na horní ovládací liště na Můj účet.
  2. Na stránce s názvem Vaše informace klikněte v sekci s názvem Informace o majiteli účtu na Změnit heslo.
  3. Objeví se stránka s názvem Změnit heslo. Vyplňte pole na této stránce. :
   Poznámka: Tato obrazovka se otevírá jako překryvné okno, takže možná budete muset ukončit veškeré programy, které blokují překryvná okna.
  4. Klikněte na Změnit heslo.

  Q: Jak změním jméno společnosti, které se zobrazuje v mém inzerátu? Nahoru
  A: Název své společnosti můžete změnit tak, že pošlete e-mail na adresu prodej@monster.cz. Je nutno uvést starý i nový název společnosti, vaše jméno a vaše uživatelské jméno. Provedeme aktualizaci informací na vašem účtu v našem systému a ve všech nabídkách, které jste předložil(a) na našem serveru, a to do 48-72 hodin poté, co nám bude tato změna oznámena.

  Q: Jak mohu aktualizovat své Informace o uživateli či profil v rámci mého účtu? Nahoru
  A: Informace si můžete aktualizovat kliknutím na Můj účet na horní liště.

  Q: Jak mohu aktualizovat Informace o společnosti či Profil společnosti? Nahoru
  A: Vaše údaje můžete aktualizovat kliknutím na Můj účet na horním panelu.

  Q: Co je to Rychlá platba? Nahoru
  A: When you make a purchase on Monster, and pay with a credit card, you have the option of saving information about the transaction (click 'save for future use'). Doing so enables Express Checkout for future purchases. Express Checkout is a time-saving checkout method that selects the last credit card you used as your preferred means of payment. You can disable or change your Express Checkout card at anytime on the Account/Administration area of the site.

  Q: Jak změnit nastavení Rychlé platby? Nahoru
  A: Když nakupujete a platíte platební kartou, máte možnost si uložit potřebné údaje (zaškrtnutím pole Použít i příště). Při následujících objednávkách budete moci využít Rychlé platby. Rychlou platbou se urychlí proces platby. Pro platbu bude použita platební karta a údaje z předchozí platby. Na této stránce můžete kdykoliv zrušit nebo změnit nastavení Rychlé platby.


  Inzerce pracovní pozice
  Q: Kolik stojí jeden inzerát s nabídkou pracovního místa? Nahoru
  A: Cena za zveřejnění inzerátu v rámci České republiky (ve standardní šabloně s možností vložit do inzerátu logo) je 3.150 Kč. Inzerát bude online po dobu 30 dnů. V případě, že máte zájem o zveřejnění více inzerátů, nabízíme množstevní slevy.

  Q: Jak mohu v odpovědích na inzerát identifikovat nekvalifikované uchazeče? Nahoru
  A: Pokud se žadatel uchází o zaměstnání ve vaší nabídce pracovní pozice pomocí e-mailové adresy či internetového odkazu uvedeného ve vaší nabídce, pak můžete automaticky využít funkcí volného třídění serveru Monster.

  Funkce Zadej nabídku zaměstnání umožňuje třídit kvalifikované a nekvalifikované odezvy na základě toho, zda odpovídají či neodpovídají čtyřem z vašich kritérií nabídky zaměstnání:

  Pracovní povolení, vzdálenost od místa výkonu zaměstnání dle poštovního směrovacího kódu, dosažené vzdělání a předchozí praxe.

  Pokud žadatel nevyhovuje vašim zadaným kritériím, bude předmět e-mailové odezvy osahovat Monster životopis NEODOPOVÍDÁ KRITÉRIÍM #123456 Název pracovní pozice. Řádek s předmětem bude vyjadřovat nesplnění pouze prvních zadaných kritérií.

  Q: Proč bych měl/a z mé nabídky odstranit e-mailovou adresu a odkaz na internetové stránky? Nahoru
  A: Tlačítko Zadat inzerát na pracovní místo obsahuje srovnávací funkci, díky níž můžete vytřídit kvalifikované a nekvalifikované odpovědi podle toho, zda odpovídají čtyřem kritériím uvedeným u Vámi inzerované práce:

  Stav pracovního povolení, vzdálenost od místa práce podle PSČ, dosažené vzdělání a profesní zkušenosti.

  Pokud kandidát, který zažádá o pracovní místo online, nesplňuje kritéria vámi zadaného pracovního místa, v řádku předmět u emailové odpovědi bude uvedeno Monster životopis NESPLŇUJE KRITÉRIA #123456 Název pracovního místa. V řádku předmětu budou uvedena pouze první kritéria zadaného pracovního místa, která žadatel nesplňuje.

  Q: Uvidím všechny žadatele, jež se uchází o nabízenou pracovní pozici? Nahoru
  A: Ano, všechny odpovědi kandidátů budou odeslány do příslušné složky s pracovním místem a na vaši emailovou adresu. Pokud kandidát nesplňuje vámi zadaná kritéria, v řádku předmětu budou tato nesplněná kritéria uvedena a kandidát bude ve vaší složce s pracovním místem odhodnocen jako Automaticky odmítnut.

  Q: Řadí tato funkce e-mailové odezvy dle toho, kolik kritérií žadatel splnil či nesplnil? Nahoru
  A: Ne, tato funkce určuje kritéria nesplněná v následujícím pořadí:
  1) Pracovní povolení
  2) vzdálenost od místa výkonu zaměstnání dle poštovního směrovacího kódu
  3) dosažené vzdělání
  4) předchozí praxe.
  (Například, pokud žadatel nesplní kritérium pracovního povolení, potom již není dále kontrolováno splnění dalších kritérií.)

  Q: Vědí žadatelé o tom, že jsou tříděni podle kritérií nabídek zaměstnání a výsledek tohoto třídění je uveden v e-mailech? Nahoru
  A: Ne. Žadatelé o zaměstnání používají službu Monster Zažádat online a zadávají údaje, které se jich týkají, včetně adresy, pracovního povolení, dosaženého vzdělaní a předchozí praxe. Tato pole jsou automatickou částí údajů žadatelova profilu.

  Q: Jak funguje třídění dle Pracovního povolení? Nahoru
  A: Pokud určíte zemi, na kterou se má vztahovat pracovní povolení, je žadatel v rámci on-line procesu žádosti o zaměstnání na serveru Monster vyzván, aby poskytl informace o pracovním povolení pro zemi či země, ve kterých je oprávněn pracovat. Vaše kritéria a odpověď žadatele jsou poté porovnány pro účely třídění. Pokud žadatelova odpověď nesouhlasí s vašimi kritérii, je u tohoto žadatele označeno v předmětové řádce e-mailu Nedopovídá kritériím .

  Q: Jak funguje třídění dle Minimálního dosaženého vzdělání? Nahoru
  A: Všichni žadatelé využívající online postup Monster Apply budou požádáni o uvedení dosaženého stupně vzdělání. Tento vámi vybraný stupeň bude vyhodnocen podle toho, jak vyhovuje kritériím pro žadatele. Ti žadatelé, kteří nebudou splňovat minimální nebo vyšší stupeň, budou označeni jako Nesplňuje kritéria minimálního dosaženého vzdělání v předmětové řádce emailu .
  • Střední škola: Závěrečné zkoušky na střední škole, maturita.
  • Osvědčení: Dokončený studijní program zaměřený na určitou oblast a pořádaný uznávanou institucí (např., MCSE, Java, CFA, Series 7, atd.)
  • Odborné vzdělání: Získané vzdělání ve zvláštních dovednostech, které budou profesně využívány (např.: mechanik, elektrikář, tesař, atd.)
  • Složené vysokoškolské zkoušky: Navštěvoval(a) vysokou školu, ale školu nedokončil(a).
  • Nástavba: Dokončil(a) dvouleté studium na akreditované škole a získal(a) osvědčení.
  • Titul bakalář: Dokončil(a) studium na akreditované vysoké škole a získal(a) titul bakalář (Bc).
  • Titul magistr: Dokončil(a) studium na akreditované vysoké škole a získal(a) titul magistr (Mgr).
  • Doktorát: Získal(a) titul doktor (např., PhD) na akreditované vysoké škole.
  • Odborný titul: Získal(a) odborný titul na akreditované vysoké škole
   (např. právo, lékařství, zubní lékařství, atd.).

  Q: Jak funguje třídění dle Minimální předchozí praxe? Nahoru
  A: Všichni žadatelé využívající online nástroj Monster Apply budou požádáni o uvedení stupně svého předcházejícího pracovního zařazení, přičemž tento vámi vybraný stupeň bude vyhodnocen podle toho, jak vyhovuje kritériím pro žadatele. Ti žadatelé, kteří nebudou splňovat minimální nebo vyšší stupeň, budou označeni slovy Nesplňuje kritéria pro dosažený stupeň předchozí praxe v předmětové řádce emailu.

  Q: Proč bych měl/a zadat inzerát na dané pracovní místo i v dalších kategoriích nebo oblastech vyhledávání? Nabídka volné pozice je pouze jedna a v uvedené lokalitě. Nahoru
  A: Protože uchazeči hledají v několika příbuzných kategoriích a v blízkých lokalitách, častější otvírání vaší umístěné pracovní pozice díky mnohačetným kombinacím Kategorie/Lokalita znamená, že vaši pozici objeví více uchazečů.

  Q: Nevím, do které kategorie mám umístit své pracovní místo. Co mám dělat? Nahoru
  A: Určit, která kategorie je vhodná pro vaše pracovní místo, lze například tak, že si projdete nabídkami na serveru a podíváte se do různých kategorií, kde zaměstnavatelé inzerují podobné pozice.

  Q: Zadal jsem svou nabídku pracovního místa. Proč ji na stránkách nemohu nalézt? Nahoru
  A: Vzhledem k technologickým omezením občas dochází k prodlevě, než je vaše nabízené pracovní místo na stránkách skutečně funkční. Podrobnosti o tom, jak dlouhá může daná prodleva být, můžete nalézt na potvrzení o platbě. Mimoto se přesvědčte, že vámi zadaná kritéria vyhledávání pracovního místa odpovídají kritériím zadaného pracovního místa.

  Q: Co můžu udělat, když nechci, aby se spolu s mým inzerátem na pracovní místo zobrazila i má e-mailová adresa? Nahoru
  A: Pole Email je pro inzerát na pracovní místo povinné bez ohledu na to, zda poskytujete možnost Zažádat online. Pokud ale nechcete, aby tato emailová adresa byla zveřejněna v inzerátu na pracovní místo, v oddíle Zvolit upřednostňovanou kontaktní metodu můžete označit pracovní místo jako důvěrné; zrušte zaškrtnutí políčka vedle pole pro email; a přesvědčte se, že vaše emailová adresa není uvedena nikde v rámci popisu pracovního místa.
  Mějte na paměti, že než svůj inzerát na pracovní místo zadáte, můžete si zobrazit jeho náhled a přesvědčit se, že neobsahuje emailovou adresu.

  Q: Proč se u mého Důvěrného inzerátu na pracovní místo objevily i informace o firmě? Nahoru
  A: Pokud chcete zadat inzerát na pracovní místo jako důvěrný, musíte v oddíle Zvolit upřednostňovanou kontaktní metodu vybrat možnost Chci uchovat tento inzerát na pracovní místo jako důvěrný.
  Ujistěte se rovněž, že příslušné důvěrné informace nejsou uvedeny v popisu pracovního místa. Mějte na paměti, že než svůj inzerát na pracovní místo zadáte, můžete si zobrazit jeho náhled a přesvědčit se, že obsahuje pouze informace, které chcete zveřejnit.
  Všimněte si: V případě, že příslušné informace skryjete jako důvěrné, ujistěte se, že jste žadatelům poskytli možnost, jak o dané pracovní místo zažádat.

  Q: Jak zadám nabídku práce s působností v celém státě či zemi? Nahoru
  A: Inzerát můžete zařadit do všech regionů v rámci státu, ve kterém nabídku inzerujete. Je také možné lokalitu neuvádět nebo zvolit možnost "Více lokalit.

  Q: Jak dlouho zůstane mé pracovní místo na těchto stránkách? Nahoru
  A: Většina pracovních míst je aktivní po 60 dní, některá jsou aktivní 14 dní. Pracovní místo můžete rovněž kdykoli ručně Ukončit vypršením.

  Q: Zpočátku má nabídka pracovního místa měla velký ohlas, ale nyní dostávám ohlasů velmi málo. Je něco v nepořádku? Nahoru
  A: Ohlasy na vaši nabídku zaměstnání zlepšíte například tak, že upravíte její znění, aby poskytovala více relevantních informacích, které by žadatelům usnadnili nalezení vaší nabídky. Změna kategorie také může zlepšit ohlas. Také byste se měli ujistit, že e-mailová adresa, kterou jste poskytli, je funkční. Všechny tyto úpravy mohou být provedeny bezplatně.

  Q: Jak přidat k inzerátu automatickou odpověď? Nahoru
  A: Když uveřejňujete inzerát, máte možnost k němu připojit automatickou odpověď, která bude odeslána kandidátům, kteří odpoví prostřednictvím Monster Odpovědět online. Můžete buď vybrat inzerát z Archivu šablon nebo vytvořit nový dopis. Pokud si vyberete existující dopis, může být odesílán takový, jaký je, nebo ho můžete upravit. Jestliže vytvoříte nový dopis nebo upravíte stávající, můžete ho uložit pro pozdější použití, když vyplníte sekci Zkopírovat do Archivu šablon.

  Rovněž můžete přidat automatickou odpověď až po té, co jste inzerát uveřejnili. Klikněte na stránce správy inzerátů na odkaz Upravit a pak přejděte na záložku Automatická odpověď. Poté si můžete vybrat z existujících dopisů nebo vytvořit nový. Zde můžete také zrušit zasílání automatické odpovědi.

  Q: Why do I have to choose whether to publish my vacancy EU-wide? Nahoru
  A: It is the employer’s decision whether to publish a vacancy EU-wide. By giving your consent, you can have your vacancy advertised through the European Public Employment Services (EURES) portal. You may wish to think about the skills and competence requirements related to the vacancy and whether there are suitable local candidates before publishing EU-wide. You will be able to change your decision about where you advertise the vacancy at a later stage if you wish.

  Q: Jak mám upravit své pracovní místo? Nahoru
  A: Na stránce Správa pracovních míst klikněte na odkaz Upravit, který se vztahuje k příslušnému pracovnímu místu, a budete moci změnit obsah složky s daným pracovním místem.

  Q: Jak ukončím nabídku zaměstnání? Nahoru
  A: Na stránce s názvem Správa pracovních míst klikněte na odkaz Ukončit platnost spojený s danou pozicí.

  Q: Jak obnovím svou nabídku zaměstnání či ji dám nové datum? Nahoru
  A: Na stránce s názvem Správa pracovních míst klikněte na odkaz Obnovit spojený s danou pozicí a můžete si znovu obnovit pracovní místo na dalších 60 dní od data obnovení.

  Q: Pokud pozici naplním před tím, než vyprší lhůta 60 dní, mohu využít zbývající čas pro jinou nabídku zaměstnání? Nahoru
  A: Ne. Těchto 60 dní se vztahuje pouze na původní nabídku zaměstnání.

  Q: Jak naleznu starší nabídku zaměstnání? Nahoru
  A: Starší pracovní místa můžete najít na stránce s názvem Správa pracovních míst: klikněte na tabulátor "S prošlou platností" nebo "Archivy".


  Vyhledávání životopisů
  Q: Jak mohu upravit přednastavené možnosti pro vyhledávání životopisů a vyhledávání ve výsledcích? Nahoru
  A: Nastavení si můžete upravovat kliknutím na Upravit má nastavení na stránkách s názvem Vyhledávání nebo Výsledky vyhledávání, nebo kliknutím na Můj účet a dalším kliknutím na tabulátor Nastavení.

  Q: Podle čeho se určuje párování klíčových slov? Nahoru
  A: Skóre výsledků vyhledávání podle klíčových slov kromě dalších kritérií vychází z termínů pro vyhledávání (klíčových slov nebo frází) zadaných na stránce s vyhledáváním. Životopisy se dostávají na první místa v seznamu, pokud:
  1. se v nich zadaný výraz objevuje vícekrát.
  2. Hledejte výrazy, které se objevují v relativně nízkém počtu dalších životopisů.
  3. Vyhledávejte v textu životopisu víceslovné termíny.
  Životopisy s opačnými vlastnostmi se přesouvají na nižší místa nebo pryč ze seznamu.

  Q: Co označuje Status? Nahoru
  A: Status je stupeň náborového procesu, ve kterém se aktuálně kandidát nachází. Možnosti zahrnují Přijatý životopis, Posouzený životopis, Telefonní pohovor, HR pohovor, Oddělení pohovorů, Nabídka a Přijatý

  Q: Když se snažím vyhledávat životopisy, objeví se následující chybové hlášení: 'Nejste oprávněn jako licencovaný uživatel této funkce'. Co toto chybové hlášení znamená? Nahoru
  A: Toto hlášení se zobrazí, pokud jste se nesprávně přihlásili k vašemu účtu. Doporučujeme vám používat odkaz Odhlásit se v pravém horním rohu obrazovky. Pokud zavřete váš prohlížeč bez odhlášení ze systému, bude se systém domnívat, že jste stále aktivně přihlášeni a nedovolí vám se přihlásit zpět do systému.
  Toto hlášení se také zobrazí, pokud jsou na vašem účtu přihlášení jiní uživatelé a zrovna využívají funkce vyhledávání životopisů.
  Abyste se přihlásili zpět, musíte buď vyčkat dokud systém nezresetuje váš účet a nebo zavolat zástupci oddělení Služeb pro zákazníky, aby vám váš účet na požádání zresetovali.
  Potřebujete-li pomoc, zavolejte zástupci naší zákaznické služby – tel. +420 257 314 971.

  Q: Co je to zobrazení životopisu a jak je zpoplatněno? Nahoru
  A: Zobrazení životopisu je zpoplatněno vždy, když zobrazíte životopis nebo u něj provedete nějakou akci mimo složku pracovních pozic. Zobrazení a akce provedené v životopise v rámci složky pracovních pozic nejsou z vaší částky pro zobrazení odpočítávány. Pokud chcete, aby byla částka za zobrazení co nejnižší, doporučujeme vám, abyste vložili své životopisy do složky pracovních pozic a potřebné akce prováděli právě v této složce.
  Na stránce Můj účet - kartě Zprávy můžete zjistit, kolikrát jste si zobrazili životopisy.

  Q: Jak mohu vyhledat životopis dle jeho čísla či dle jména žadatele? Nahoru
  A: Životopis vyhledáte dle jeho čísla tak, že:
  1. Přejděte na stránku Vyhledávání životopisů.
  2. Změníte Hledat dle data na Ze a Dnes na Všechny životopisy.
  3. Zadejte číslo životopisu jako klíčové slovo do políčka vyhledávání.
  4. Klikněte na Vyhledat a systém nalezne a zobrazí daný životopis (za předpokladu, že je stále vyhledávatelný).
  Životopis vyhledáte dle jména žadatele tak, že:
  1. Změníte Hledat dle data na Ze a Dnes na Všechny životopisy.
  2. Zadejte jméno uživatele jako klíčové slovo do políčka vyhledávání.
  3. Klikněte na Vyhledat a systém nalezne a zobrazí daný životopis (za předpokladu, že je stále vyhledávatelný).

  Q: Co znamená úroveň dosaženého vzdělání? Nahoru
  A:
  • Střední škola: Závěrečné zkoušky na střední škole, maturita.
  • Osvědčení: Dokončený studijní program zaměřený na určitou oblast a pořádaný uznávanou institucí (např., MCSE, Java, CFA, Series 7, atd.)
  • Odborné vzdělání: Získané vzdělání ve zvláštních dovednostech, které budou profesně využívány (např.: mechanik, elektrikář, tesař, atd.)
  • Složené vysokoškolské zkoušky: Navštěvoval(a) vysokou školu, ale školu nedokončil(a).
  • Nástavba: Dokončil(a) dvouleté studium na akreditované škole a získal(a) osvědčení.
  • Titul bakalář: Dokončil(a) studium na akreditované vysoké škole a získal(a) titul bakalář (Bc).
  • Titul magistr: Dokončil(a) studium na akreditované vysoké škole a získal(a) titul magistr (Mgr).
  • Doktorát: Získal(a) titul doktor (např., PhD) na akreditované vysoké škole.
  • Odborný titul: Získal(a) odborný titul na akreditované vysoké škole
   (např. právo, lékařství, zubní lékařství, atd.).

  Q: Máte nějaké příklady vyhledávacích řetězců klíčových slov? Nahoru
  A: Chcete-li se dozvědět více o používání klíčových slov, klikněte na odkaz Klíčové slovo vedle pole pro vyhledávání podle klíčového slova.Zde jsou uvedeny tipy včetně příkladů řetězového vyhledávání a návodu, jak používat operátory booleovské logiky. Výukové programy pro vyhledávání životopisů jsou také k dispozici v Centru zdrojů.
  Potřebujete-li pomoc, zavolejte zástupci naší zákaznické služby – tel. +420 257 314 971.

  Q: Jak posílat kandidátům dopisy? Nahoru
  A: Jestliže chcete poslat kandidátovi dopis, klikněte na jméno kandidát na stránce správy kandidátů. Zobrazí se životopis kandidáta. Teď klikněte na odkaz Poslat dopis umístěný nad životopisem. Buď můžete zvolit dopis z Archivu šablon nebo můžete vytvořit nový. Jestliže vytvoříte nový dopis nebo upravíte stávající, můžete ho uložit pro pozdější použití, když vyplníte sekci Zkopírovat do Archivu šablon.


  Složky nabídek zaměstnání
  Q: Jak mám zkopírovat pracovní místo? Nahoru
  A: Na stránce Správa pracovního místa nebo Náhled pracovního místa klikněte na odkaz Zkopírovat. Obsah daného pracovního místa se tak zkopíruje do nové složky.

  Q: Jak mohu přeposlat více životopisů? Nahoru
  A: Zaškrtnutím příslušných políček ve sloupci úplně nalevo vyberte všechny životopisy, které chcete přeposlat. Poté z rozbalovacího menu činností vyberte příkaz Přeposlat životopis a klikněte na Jdi. Následně budete vyzváni, abyste zadali emailové adresy, kam chcete vybrané životopisy přeposlat.

  Q: Jak vymažu životopis ze složky nabídky zaměstnání či celou takovou složku? Nahoru
  A: Životopisy ani složky nelze vymazat. Pokud chcete, aby se určité životopisy nebo složky nezobrazovaly, upravte si zobrazování pomocí funkce filtru. Můžete například označit životopisy, které chcete skrýt, jako Odmítnuté, a poté je snadno odfiltrovat.


  Řešení problémů
  Q: Které webové prohlížeče jsou podporovány společností Monster? Nahoru
  A: Abyste využili veškerou funkcionalitu na Monster stránkách, možná budete muset začít používat webový prohlížeč oficiálně podporovaný firmou Monster nebo aktualizovat Váš současný prohlížeč anebo zkontaktovat pro pomoc Vaše technické oddělení

  Prosím, zkontrolujte si v následujícím seznamu, zda je Váš prohlížeč podporován.

  Podporované prohlížeče na platformě Windows:
  • IE 7.x, 8.x
  • Firefox 3 (poslední verze)
  Podporované prohlížeče na platformě Mac:
  • Safari 5 (poslední verze)

  Q: Jak mohu zkopírovat a vložit text? Nahoru
  A: Postupujte následovně:
  • výběr textu: Klikněte na text levým tlačítkem myši a přetáhněte kurzor myši přes text nebo odkaz, který chcete zkopírovat.
  • Kopírování: Text už máte vybraný, a tak zmáčkněte a podržte klávesu CTRL (nebo CMD u počítačů Apple Macintosh) a zmáčkněte písmeno C.
  • Vkládání: Klikněte myší na místo, kam chcete vložit vybraný text nebo odkaz a zmáčkněte klávesovou zkratku CTRL + V (pro MAC CMD + V).

  Q: Proč nefunguje odkaz, který jste mi poslali e-mailem? Nahoru
  A: Nejdříve zkontrolujte, jestli se do vašeho prohlížeče zkopíroval celý odkaz, který jsme vám poslali. Někdy se stává, že váš e-mailový program rozdělí delší text odkazu do dvou řádků a druhý řádek se neodešle do prohlížeče. V takových případech zkopírujte (CTRL + C; CMD + C u počítačů Mac) a vložte (CTRL + V; CMD + V u počítačů Mac) druhou řádku URL adresy na konec adresního řádku ve vašem prohlížeči.

  Q: Co znamená tato chyba? Nahoru
  A: Při surfování na internetu se vám pravděpodobně někdy zobrazí chybová hlášení.
  Uvádíme příklady nejčastějších chybových hlášení:
  Chyba Microsoft OLE pro server SQL- Toto hlášení se objevuje, když nefunguje náš systém pro správu databáze, který odpovídá na požadavky. Toto hlášení vám může zabránit přihlásit se nebo získat přístup k životopisům a agentům.

  HTTP 404 soubor nebyl nalezen nebo Stránku nelze zobrazit - Toto hlášení se objevuje, když došlo k chybě při spojení mezi vaším prohlížečem a naším serverem nebo když nebyla správně zadaná URL adresa.Tuto chybu lze často vyřešit tak, že v panelu nástrojů vašeho prohlížeče kliknete na Aktualizovat nebo Znovu načíst.

  HTTP 500 Vnitřní chyba - Toto hlášení se objevuje, když nelze získat přístup k souboru nebo webové stránce kvůli problémům v konfiguraci serveru. Dochází k tomu tehdy, když nám 'spadne' server.

  Chyba CreateRecordset '8004166a' Očekávání slovního spojení - Toto hlášení se objevuje, když je v kritériích pro vyhledávání pomocí klíčových slov interpunkční znaménko navíc. K této chybě např. dochází tehdy, když jste za posledním klíčovým slovem napsal/a čárku. Více informací k vyhledávání podle klíčových slov.

  Q: Jak si můžu vyčistit vyrovnávací paměť (tzv. cache) nebo odstranit dočasné internetové soubory? Nahoru
  A: Chcete-li odstranit tzv. cookies, proveďte následující kroky:

  Internet Explorer a AOL pro Windows
  1. Klikněte na nabídku Start / Nastavení a klikněte na Ovládací panely.
  2. Dvojklikem na ikonu otevřete Možnosti Internetu. 
  3. Na záložce Všeobecné klikněte na tlačítko Smazat soubory.
  4. Když naskočí okno Smazat soubory, klikněte na OK. (U Internet Exploreru 6.0 je v záložce Všeobecné tlačítko Smazat Cookies.  U předchozích verzí pokračujte následujícími kroky...)
  5. Klikněte na tlačítko Nastavení. 
  6. Klikněte na tlačítko Zobrazit soubory.
  7. V menu Upravit klikněte na Označit všechny.
  8. V menu Soubory klikněte na Smazat.
  9. Na varovném okně klikněte na OK .
  10. Zavřete toto okno.  Klikněte na OK v záložce Nastavení.  Klikněte na OK na záložce Možnosti Internetu.  Zavřete Ovládací panely.
  11. Zavřete Internet Explorer či AOL před tím, než chcete opět vstoupit na stránky Monster.

  Internet Explorer pro Macintosh
  1. V menu Upravit klikněte na Nastavení.
  2. Klikněte na Cookies.
  3. Klikněte na Cookie, které chcete smazat.
  4. Klikněte na Smazat a poté na OK.
  5. Zavřete Internet Explorer před tím, než chcete opět vstoupit na stránky Monster.

  AOL pro Macintosh
  1. Otevřete AOL.
  2. V menu Moje AOL klikněte na Nastavení.
  3. Klikněte na ikonu WWW a poté na Pokročilé nastavení.
  4. Na levém okraji klikněte na Cookies pod Příjem souborů.
  5. Klikněte na Cookie, které chcete smazat.
  6. Klikněte na Smazat a poté na OK.
  7. Zavřete AOL před tím, než chcete opět vstoupit na stránky Monster.

  Netscape pro Windows

  1. Jděte do adresáře Program Files / Netscape / Users - adresáře vašeho současného profilu, a najděte soubor nazvaný cookies.
  2. Pravým klikem na tomto souboru zvolte možnost Odebrat.
  3. Zavřete Netscape před tím, než chcete opět vstoupit na stránky Monster.

  Netscape pro Macintosh
  1. Jděte na Systémovou složku, otevřete Preference a otevřete Uživatelé Netscape. Najděte soubor Magic Cookie.
  2. Přesuňte jej do odpadkového koše a poté koš vyprázdněte.
  3. Zavřete Netscape před tím, než chcete opět vstoupit na stránky Monster.

  Q: Jak můžu povolit cookies? Nahoru
  A: Chcete-li povolit v počítači cookies, postupujte podle těchto pokynů:

  Internet Explorer 6.0 pro Windows

  1. Klikněte na ploše na tlačítko Start.
  2. Najděte Nastavení.
  3. Klikněte na Ovládací panely.
  4. Klikněte na ikonu Možnosti internetu.
  5. Vyberte tabulátor Osobní údaje.
  6. Posunutím jezdce vyberte úroveň nastavení utajení na Střední.
  7. Klikněte na OK .
  8. Zavřete Ovládací panely.

  Internet Explorer 5.X a AOL 7.0/6.0/5.0 pro Windows

  1. Klikněte na ploše na tlačítko Start.
  2. Najděte Nastavení.
  3. Klikněte na Ovládací panely.
  4. Klikněte na ikonu Možnosti Internetu.
  5. Vyberte tabulátor Zabezpečení.
  6. Klikněte na ikonu Internet.
  7. Klikněte na uživatelskou úroveň.
  8. Posuňte kurzor směrem dolů, dokud se vám nezobrazí cookies.
  9. Vyberte možnost Zpřístupnit v rámci cookies Umožnit, které jsou v zásobě vašeho počítače.
  10. Vyberte možnost Zpřístupnit cookies pro danou stránku (cookies se nebudou ukládat).
  11. Klikněte na OK<